All items
All categories
advanced search
This item has been sold! To look for similar listings, use search or browse the related items.

Munkácsy Mihály (1844-1900) Honfoglalás! Igazoltan első vázlata a Honfoglaláshoz! Eredeti műtárgy!!

Minimálár felett beszamítás lehetséges!

Would you like to see for how much it was sold?
To see the selling price, log in or sign up.
Sold on: Jun. 20, 2021 08:29

Guarantee: 30 days  
Auction details
Bids: 16 bids
Item details
Listed: June 12, 2021
Item code: 3681511
Views: 932
Watchers: 13
Seller
 

Christiangallery (79)    
Pest county

Verified user

Response time: 100%, in 22 minutes
Positive feedback: 100%
Last login: Yesterday, 20:48
Member since: May 01, 2020
The seller has set the artwork as original and offers 30 days money back guarantee. Seller notes that the originality was confirmed by an expert.
Subject:historical
Painting surface:paper
Age:1800-1899
Signature:unsigned
Condition:flawless
Originality:original
Money-back guarantee on originality:yes
Originality confirmed by expert?:yes

Beszamítás kizárólag a kezdő ár feletti résznél lehetséges! Kérem ezt figyelembe venni!

A műtárgy több évtizedre visszakereshető, külföldi, és magyar aukción is! Bárki számára elérhető információk az Artnet.com oldalon! Eredeti, értékes, gyűjteménybe illő darab!

Magángyűjteményem része ez a gyönyörű, és különleges Munkácsy Mihály vázlat! Különlegessége leginkább abban rejlik, hogy visszavezethető az 1890-es évekig! Már abból az időből is található irodalom, erről a műről! Később Végvári Lajos is erre a leírásra mutat rá, az 50-es években kiadott Munkácsy könyvében! Mindkét szakértő ezt a vázlatot tekinti, a legelső papírra vetett Honfoglalás vázlatnak! Becsértéke jelenleg 2-3 millió HUF-rá tehető (Kieselbach)! Szerepelt a Kieselbach, és a Nagyházi galéria aukcióján is! Az általuk meghatározott kikiáltási arról indítom! Privát üzenetben bármilyen kérdésre szívesen választ adok! Jelenleg érvényes kiviteli engedéllyel is rendelkezik! Vállalkozás indítása miatt lett eladó! Gyűjtöknek kimondottan ajánlott! Plusz információ, hogy csak a képen látható keret került 160000 forintba, amiről természetesen számla is rendelkezésre áll! Ezen az oldalon a vevő nem fizet jutalékot!

Átfogó leírás a műről!

Munkácsy Mihály: Árpád. Kompozíciós vázlat, 1880-as évek

papír, tus, toll, 23,5 x 31 cm + keret!

jelzés nélkül

Irodalom:

Walther Ilges: M. von Munkácsy, Bielefeld und Leipzig, 1899

Végvári Lajos: Munkácsy Mihály élete és művei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1958

Utak a Honfoglaláshoz

Munkácsy Mihály életművében nincsen Árpád című kompozíció. Olyan festmény sincsen, melynek központi figurja a trónon ülő Árpád fejedelem lenne, ki éppen fogadja a meghódított területek követeit. Ott van azonban a leginkább említésre méltó képek között az 1893-ban befejezett, 61 négyzetméteres Honfoglalás, Munkácsy legnagyobb méretű képe, ami egyben a magyar történelmi festészetnek is az egyik legméretesebb alkotása. Azon a képen viszont Árpád fejedelem lóháton jelenik meg, s szintén lovon ülő vezérei kíséretében fogadja a színe elé járuló népek képviselőit.

Jókai Mór már 1884-ben megjósolta, hogy Munkácsy hogyan is fogja megfesteni a Honfoglalást. A Magyar Salon című folyóiratba írt cikkének címe: Munkácsy a jövőben. E szerint Munkácsy Honfoglalásának főalakjai Árpád és a hét vezér lesznek, s Szvatopluk fejedelem elébük járuló követei. Árpád seregét pedig, mint felszabadítókat a Kárpát medencében már régóta itt élő magyarok fogadják majd. Jókai lelkesen óhajtotta, hogy Munkácsy kapjon végre egy komoly állami megbízást. Óhaja szerencsésen egybeesett az új országház építésére 1882-ben kiírt építészeti pályázattal. S bár az építész, Steindl Imre terveiben egyáltalán nem szerepelt az országházba szánt monumentális festészeti dekoráció, Jókai már 1884-től kezdve azt sulykolta a közvéleménynek, hogy az újonnan megépült országházban igenis ott lenne a helye egy nagyszabású, a honfoglalást ábrázoló Munkácsy-képnek.

Munkácsy végül 1890 végén írta alá az Árpád honfoglalása című képre szóló megbízást, 1894. decemberi teljesítéssel. Munkácsy a kezdetektől fogva lovas-kompozícióban gondolkozott, s bár a szerződését csak november végén írta alá, 1890 októberében már lényegében készen állt a festmény koncepciója. A Fővárosi Lapok 1890. október 24-én így számol be Munkácsy terveiről: "Munkácsy, amint vissszaérkezett Párisba, azonnal hozzáfogott a tanulmányokhoz, melyek az uj parlament számára festendő nagy történeti képéhez szükségesek. Az első vázlat már kész. A mester azt a jelenetet festi meg, mikor Árpádnak az uj haza őslakói egy korsó vizet és egy csomó szénát adnak át. Munkácsy vázlatán Árpád, kezében karddal, dombon áll, a háttérben a végtelen Alföld síksága terjeszkedik. Árpádot a magyarok veszik körül, ki lóháton, ki gyalog. A vezér előtt az ország terményeinek szimbólumát nyújtó szláv követ térdel, mellette pedig törzsbelijei. Balkézt a szlávok kipányvázott paripái láthatók és több lovas vitéz. Ez a vázlat még nem a végleges, hanem a kép ezt a jelenetet fogja ábrázolni. A festmény 15 méter hosszú és 5 méter magas lesz. Munkácsy jelenleg ősmagyar ruhatanulmányokkal foglalkozik."

A leírt kompozíció-terv szinte pontosan megfelel annak, mint amit az 1893 decemberében befejezett kész kompozíción látunk. Mindezek alapján azt kell mondanunk, hogy a Honfoglalás képe végül alig-alig tért el az 1890-ben megfogalmazott első elképzelésektől.

Hány első vázlat létezik?

Józan ésszel is felfogható, hogy egy sorban, melyben az elsőtől az utolsóig foglalnak helyet az elemek, mindegyik elemből csak egy van. Egy festményhez készült vázlatokból is csak egy olyan van, melyet valóban az elsőnek tekinthetünk. A Vasárnapi Újság 1898. október 16-i száma is közöl egy szép reprodukciót a sátra előtt álló, lovas vezéreinek kíséretében megjelenő Árpádról, s természetesen az eléje járuló idegenekről. A képaláírás szerint ez a rajz Munkácsy "Honfoglalás" czímű festményének első vázlata. Ez a megállapítás a Vasárnapi Újságon kívül másutt már nem jelenik meg többé. Végvári Lajos nagy Munkácsy-monográfiájában is ez a bizonyos Vasárnapi Újság-féle vázlat már csak az V. kompozíciós vázlatként van katalogizálva.

Egy képnek sokféle vázlata lehet. Egészen bizonyos, hogy egy olyan sokalakos, hatalmas kompozícióhoz, mint a Honfoglalás, a művész többféle kísérletezések után jut el. A nagy képek, a végső, befejezett kompozíciók sokszor alig emlékeztetnek már első vázlataikra. Egyáltalán nem kizárt tehát, hogy Munkácsy először valóban egy trónon ülő Árpáddal képzelte el a honfoglalás jelenetét. A szakirodalom is ezt, a most árverésre kerülő tusvázlatot tekinti a Honfoglalás első vázlatának. Így nevezi meg a képet Munkácsy első életrajzírója Walther Ilges, s ezt a megállapítást veszi át Végvári Lajos is az 1958-ben megjelent nagy Munkácsy-monográfiájában. A megvalósult elképzeléstől is ez a bizonyos, most árverésre kerülő vázlat áll a legtávolabb. Ez tehát az első vázlat. Ilges és Végvári szerint is 1891-ből…

Biztos, hogy 1891?

Jókai már 1884-től kezdve próbálta rávenni Munkácsyt, hogy foglalkozzon Árpád és a honfoglalás témájával. Nehéz elképzelni, hogy Munkácsy 1891-ig várt volna az első vázlat elkészítésével, annál is inkább, mivel az újságok már 1890-ben részletesen megírták Munkácsy kompozíciós elképzeléseit. Mivel ezen ritka, és később soha vissza nem térő kompozíció alapján ez a most árverezendő vázlat tekinthető a Honfoglalás első megfogalmazásának, módosítani kell a kép készültére vonatkozó eddigi megállapításokat is. Munkácsy, nemhogy1891-ben, de már 1890-ben eljutott a téma végső kidolgozásának kompozíciójához. Ez az izgalmas tusrajz tehát még 1890 előtt kellett, hogy készüljön. Az sem kizárt, hogy még az 1884-es első ötletek idején született. S ha készülésének pontos évét soha nem is tudjuk meg, abban biztosak lehetünk, hogy valóban ez a Honfoglalás első vázlata. Valamikor az 1880-as évek második feléből…

Bellák Gábor

kiegészítve: 2021. 06. 17. 06:43

Többen is kérdezték a beszamításnál mit jelent a kezdő ár feletti rész? A kezdő ár, a minimális ár, amiért megvásárolható a műtárgy, tehát a minimálár! Ha a licit feljebb megy a minimális árnál, akkor kisebb értékű festményt szívesen beszámolok az árba! 

Guarantee conditions

Guarantee: 30 days  

Payment options

Wire transfer in advance
Cash

Shipping options

Shipping from: Hungary
Processing time: 1-3 workdays
A feldolgozási idő megmutatja, hogy az eladónak a fizetéstől számítva mennyi időre van szüksége a tárgy becsomagolásához és feladásához. Ez alapján tájékozódhat a vevő, hogy a fizetést követően mikor várhatja a csomag feladását.
Local pickupBudapest
Postázás15000 HUF


Others searched for these