Deák János (1928-)

DEÁK JÁNOS 1928. január 16-án született a „piktorok városában”, a Zazar-parti Nagybányán. Nem csupán családi környezete, de maga a város is művészi pályára predesztinálta, bár maga a művésztelep ekkor már hanyatló korszakát élte. A Thorma János lemondását követően Mikola András által vezetett „Nagybányai Szépművészeti Iskolát” 118-an látogatták, hogy a következő években rohamosan csökkenjen a tanítványok száma. Gyermekkori emlékei között hűen őrzi a város utcáin felállított festőálványok előtt dolgozó szalmakalapos művészek látványát, s nosztalgiával emlékszik édesapja műhelyére, ahová képkeretet rendelni tértek be a kolónia művészei. A festőiskola művészei közül a „legmodernebb”-nek számító Ziffer Sándor lett első tanítómestere. Az ő útmutatásai szerint kezdett dolgozni, s mindenekelőtt emberi magatartása, s erős színezésű „dekoratív impresszionizmusa” hatott rá. Művészetére mégsem Ziffer gyakorolta a legnagyobb hatást, hanem Nagybánya másik festőegyénisége, Nagy Oszkár, aki a negyvenes években lett irányítója. Festői ereje és lényegteremtő művészete elemi erővel hatott rá. Bár találkozásuk idején Nagy Oszkár művészete már túl volt a ’30-as évek első felére tehető legjobb alkotói periódusán, fiatal tanítványaként sokat köszönhetett erőteljes, ésszerű korrektúráinak. Deák János elsősorban tájképfestőnek vallja magát. Mégsem a konvencionális természetszemlélet jegyében ábrázol, hanem az urbánus tájra, ennek állapotszerűségére, belső mozdulatlanságának megragadására összpontosít.


Alkotások a művésztől
A Galéria Savarián nincs eladásra kínált tétel a művésztől. Hirdetés feltöltése