Scholz Erik

Új magyar képzőművészet /Album az 1950-ben rendezett l. Magyar Képzőművészeti KiálIítás anyagából

(n.f.): Egy fiatal most induló művész, aki Munkácsy-díjat kapott /Kis Újság, 1950. szeptember 1.

Zsolt Ágnes: Felbontjuk az ötéves tervet az Epreskertben /Magyar Nemzet, 1951.július 4.

Új magyar Képzőművészet lll. /Album. Bp., Képzőművészeti Alap, 1953.

A lV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás műveiből /Nők Lapja, 1954. január 7.

Készül a VlT-pályamű /Szabad lfjúság, 1953. július 17.

Régis Bergertu: Magyar festők képei Párizsban /Szabad Nép, 1954. július 13.

Képző- és iparművészek kiállítása az árvízkárosultak javára /Művelt Nép, 1954. augusztus 8.

Képzőművészeti kiáIlítás nyílott Szombathelyen /Vas megye, 1956. március 6.

Artner Tivadar:Beszélgetés Párizsból jött művészekkel /Esti Hírlap,1957.augusztus 1.

Scholz Erik párizsi vázlatfüzetéből /Magyar lfjúság, 1957. november 1.

Öt magyar festő kiállítása a Kulturális Kapcsolatok lntézetében - Párizsi Képek /Népszabadság, 1958. január 18.

Aradi Nóra: Párizs hatása egy kiállítás képeiben /Élet és lrodalom, 1958. január 31.

d.m.: Három Kiállítás [Párízsi képek] /Magyar Nemzet, 1958. január 22.

Dutka Mária: KiáIlításokróI /Magyar Nemzet, 1960. október 5.

Murányi-Kovács Endre: Jegyzetek kiállításokróI - SchoIz Erik /Népszabadság, 1960. október 16.

Kowalowszky Márta-Kovács Péter: Scholz Erik kiállítása /Művészet, 1960. december. 30 p.

H.L.: Scholz Erik kiállítása /Népszava, 1960. október 19.

-b. -h.: A mosolygó kép /Esti Pécsi Napló, 1962. június 26.

Képet vásárolnak /Nők Lapja, 1962.

(pataki): Képek az emberről /Vas Népe, 1963 december 7.

Rényi Péter: Festészet és korszerűség /Népszabadság, 1965. október 3.

Kiosztották a Felszabadulási Képzőművészeti pályázat díjait /Magyar Nemzet, 1965. április 5.

Rideg Gábor: Két kiállítás /Magyar Hírlap, 1968. december 13.

J.B.: Modern Art in the Making /Daily News, 1968. március 23.

Fencsik FIóra: Kagyló, gyökér, moha /Esti Hírlap, 1968. július 27.

Szíj Béla: KatalógustanuImány /Csók lstván Galéria, 1968.

H.Gy.: Scholz Erik képei a Csók Galériában /Magyar Nemzet, 1968. december 7.

Scholz Erik kiállítása a Csók István GaIériában /Tükör, 1968. december 10.

Bojár, lván: Bewegte Welt: Zwei Ausstellungen /Budapester Rundschau, 1968. december 20.

Weöres Sándor: Scholz Erik képeire (vers) /Élet és lrodalom, 1968.

J. Bíró: Bilder von Erik Scholz /Neueste Nachrichten, 1968. november 20.

Perneczky Géza: Faktúra /Élet és lrodalom, 1968. december 7.

Baki Miklós: Scholz Erik /Műgyűjtő, 1969. 1. 36-37 p.

Kiosztották az Ezüstgerely páIyázat díjait /Népszabadság, 1969. május 9.

Németh Lajos: Új törekvések a magyar képzőművészetben /Kritika, 1969. április, 34-37. p.

Kádár Zoltán: Debreceni kiállítások 1969-70 fordulóján /Alföld, 1970. 4., 151-153. p.

Weöres Sándor: Scholz Erik képeire /Egybegyűjtött írások, Il. kötet, Bp, Magvető Könyvkiadó, 1970. 747 p.

SchoIz Erik Kiállítása /Hajdú-Bihari Napló, 1970. február 8.

Németh Lajos: Modern magyar művészet /Bp, Corvina, 1972., 138 p.

Scholz Erik tárlata Szolnokon /Szolnok Megyei Néplap, 1973. október 19.

Jánossy Ferenc: Csirkefarmról a palettához: Scholz Erik balassagyarmati kiállítása /Nógrád, 1973. január 10.

R. G.: Újabb állomás /Pesti Műsor, 1976. február 26.

Bebesi K.: Vendégünk volt Scholz Erik /Dunántúli Napló, 1976. március 5.

Hernádi Gyula: A drámafestő /Élet és lrodalom, 1976. március 20.

Földes László: Műteremben Scholz EriknéI /Pesti Műsor, 1976. december 15.

Supka Magdolna: KataIógustanulmány /Műcsarnok,1977.

Horváth György: Scholz Erik képei a Műcsarnokban /Új Tükör, 1977. október 23.

Losonci MikIós: Vallomás ChilérőI, Adyról, színekről, formákról: Scholz Erik képei a Műcsarnokban /Pest megyei Hírlap,1977. október 19.

Scholz Erik kiállítása a Csontváry Teremben /Esti Hírlap, 1978. szeptember 8.

Ausstellung des Budapester Malers Erik Scholz /Neue Zeitung, 1978. szeptember 22.

GemäIde von Erik Scholz /Neueste Nachrichten, 1978. szeptember 16.

Ember Mária: Két tárlat Csepelen /Magyar Nemzet, 1986. április 1.

Jeney A. Sándor: A kérdésekre válaszolnunk kell. Scholz Erik festményei a Csepel Galériában /Csepel, 1986. március 14.

Ember Mária: lsmeretlen ismerősök /Magyar Nemzet, 1986. május 31.

Vadas József: Fagyos képek /Élet és Irodalom, 1986. május 23.

-ös: Album az Iskolagalériából /Vasárnapi Hírek, 1989. február 5.

Fábián László: Úzus /Pesti Hírlap, 1989. április 20.

T. K.: Rönk-tárlat /Vas Népe, 1989. május.

Németh Lajos: Scholz Erik művészetéről /Zengő, 1991. május 8.

Fábián László: Beemelni a köztudatba /Új Magyarország, 1991. november 7.

-on -or: Scholz Erik metamorfózisa /Vas Népe, 1991. november

Gálig Zoltán: Scholz Erik festőművész /Múzeumi Hírlevél, 1991. november

A. J.: Fagyott fák: Scholz Erik képei a Szombathelyi Képtárban /Kurír, 1991. október 29.

Fábián László: Belvilág: Scholz Erik művészetéről /Új Magyarország, 1992. május 27.

Gálig Zoltán: Jelek, betűk, szavak a kortárs magyar képzőművészetben /Vas Népe, 1993. november 23.

Ars Savaria 1993. (Szerk.: Masszi Ferenc, Tóth Csaba, Kassai Ferenc) Szombathely, 1993.

Láncz Sándor: Scholz Erik műtermében /Étetünk, 1994. 3-4. 345-350 p.

Vadas József: Zsennyei őszikék /Magyar Hírlap, 1994. július 25.

Laczkó Ibolya: Rhizomorphák: Scholz Erik Kiállítása /Új művészet, 1994. július-augusztus, 77-78. p.

Maurer Dóra: A 'Homo pictor: Gondolatok Scholz Erikről /Új Művészet, 1994. november 24-27. 82. p.

[Tóth Csaba]: Scholz Erik eltávozott. /Vas Népe, 1995. május 13.

F. L.: Meghalt Solt [sic!] Erik /Magyar Nemzet, 1995. május 8.

Képző- és iparművészek Vas megyében. Szerk.: Farkas János, Szombathely, Szépítő Egyesület, 1994. 82 p.; 2 köt. 1995. 62 p.Weöres Sándor - Scholz Erik képeire

s a tengert lezárja látóhatár

s a látóhatárt lezárja a tenger

Táj. Fakérgek. Csigák.

Acél emelőcsigák forognak.

Nem nézi a nő, emlőjébe sűrűsödik.

Nézzük őt, ez az ő magánya és láthatatlan rejteke.

Mi pedig a dombról beszélünk

ahonnét folyton felröppennek a madarak

disznóállkapocs-súlyosan

mert súly nélkül röpülni nem lehet

míg test az ember és a madár.

A dombon túl

valamit elrejt a látóhatár.

Ezt a valamit jeleníti meg

a festő és a nézőgyerekek.

Mert nézni csak gyerekszemmel lehet.

Mert látni egyáltalán sehogyse lehet,

csak vélik a szemüveges emberek,

ettől oly komolyak és dühösek.

Fordul a fény vagy az árnyék,

nem tudni melyik

s az embert lezárja a látóhatár

s a látóhatárt lezárja az ember

de a domb mégis valamihez valamennyire közel van


Alkotások a művésztől
A Galéria Savarián nincs eladásra kínált tétel a művésztől. Hirdetés feltöltése