Termékek
Összes kategóriában
részletes keresés

A múlt születése/ BIRODALMAK-3 könyv


3.500 HUF 11.25 USD

Termék információk
Feltöltés ideje: 2020. szeptember 11.
Termékkód: 3159990
Megtekintések: 15
Megfigyelők: 0
Eladó adatai

almaskerti (1)  
Pest megye

Pozitív értékelések: 100%
Utolsó belépés: Ma, 13:20
Regisztráció: 2020. május 16.
Állapot:
Kötés típusa:vászon
Jellemző:illusztrált

A múlt születése/ BIRODALMAK-3 könyv

Helikon Kiadó
1985

Az első birodalmak   

Az egyiptomi birodalmak 

Az afrikai királyságok 

(Kérésre a könyvcsomagot  szétbontom, vagy  bármelyik  A múlt születése  sorozat  kötetével átalakítom)

 

,

Az első birodalmak /   Nicholas Postgat/

Kiadó:        Helikon Kiadó  1985

Kötés típusa:      Vászon

Oldalszám:         157 oldal

Sorozatcím:        A múlt születése

Méret:       28 cm x 23 cm

ISBN:          963-207-852-7

Megjegyzés:       A könyvet fekete-fehér és színes fotók illusztrálják.

A Tigris és az Euphratész, illetve a Nílus völgyét gyakran a közel-keleti civilizáció ikerbölcsőjének nevezik. Valóban igaz, hogy a görögség és a rómaiak Közel-Kelettől örökölt, és sajátjukkal alakított kulturális hagyományai ebből a két nézőpontból származnak. Egyiptom és Mezopotámia azonban – bár nagyjából egy időben születtek – korántsem egypetéjű ikrek. Egyiptom egyöntetűségével – egy uralkodó, egy folyó, egy nyelv és egy nép – szembeállítva, Mezopotámia a népek és dinasztiák zavarba ejtő egyvelegének adott otthont. Amikor a civilizáció i. e. 3000 körül, a mai Irak déli részén felvirradt, a sumereket találjuk ott megtelepülve. Eredetük ismeretlen. Nyelvük ellenállt minden más nyelvvel történő rokonítási kísérletnek, pedig megpróbálkoztak a baszkkal, a magyarral és a kínaival is. Rajtuk kívül délen és az Euphratész mentén feljebb akkádok éltek, akik, úgy sejtjük, valaha nomádok voltak az Arab-sivatagban, mint ma a beduinok, és akárcsak ezek, sémi nyelvet beszéltek. A letelepült lakosság a délnyugati határtérségben egész történelme során kilátástalan harcot vívott az effajta betolakodó törzsekkel: először az akkádokkal, az asszírok és babilóniak őseivel, azután az amurrúkkal, az arámiakkal és végül az arabokkal. Mindegyikük nyelve a sémi nyelvcsaládhoz tartozik, s idővel mindannyian beleolvadtak a letelepedettek közösségébe. Nem ők voltak az egyedüli jövevények: északkeleten minduntalan vad és – ellenfeleik szerint – barbár hegyi népek bukkantak fel. Jóllehet általában megelégedtek függetlenségük megőrzésével, legalább két ízben – a gutik i. e. 2 l50 körül és a kassúk 1500 1150 körül elözönlötték és uralmuk alá hajtották a déli területeket. Sumertől közvetlenül keletre Elám országa terült el, fővárosa Szúza volt. Ez az ország, habár szomszédai politika és kulturális tekintetben háttérbe szorították, a 3000 éves együttélés során megőrizte egyéni sajátosságait…
Alig másfél évszázaddal ezelőtt a mezopotámiai világról még nem tudtak többet, mint amit görög történetírók homályos tudósítása elmondott, az asszír királyok pedig csupán félelmetes nevek voltak az Ószövetségből. Ma tudjuk, hogy előttünk mintegy 2500 évvel a Tigris és az Euphratész völgye olyan társadalomnak adott otthont, amelynek műveltsége az egész Közel-Kelet tudományos és műszaki központjává és máig fennmaradt üzleti, valamint közigazgatási módszerek szülőhelyévé tette ezt a vidéket. Az íráshoz használt agyagtáblák tartósságának köszönhetően Mezopotámia írnokai nemcsak irodalmi műveket és katonai győzelmekről szóló beszámolókat hagytak ránk, hanem mindennapi életük legapróbb részleteit is. Így a régészeknek páratlan lehetőségük van arra, hogy az ősi nyelvek szakértőivel együtt rekonstruálják annak a társadalomnak a szerkezetét és fejlődését, amely az első írástudó civilizációt megteremtette.

TARTALOM

Bevezetés           5

Időrendi táblázat            6

A civilizáció természeti és társadalmi környezete             7

Írás és pecsétek                  26

Az ókori Mezopotámia újrafelfedezése   33

Woolley ásatásai Urban               46

A mezopotámiai régészet a 20. században           53

Sumer és Akkád               67

Az Indus-völgyi civilizáció           82

A második évezred         91

Nimrúd: egy asszír főváros          110

Az asszír és a babilóni birodalom             117

Az ókori kelet birodalmai - Komoróczy Géza        141

További olvasmányok   143

Kislexikon          145

Név- és tárgymutató      155

%

Az egyiptomi birodalmak /A. Rosalie David/

Kiadó:   Helikon Kiadó 1986

Kötés típusa:     Vászon

Oldalszám:         157 oldal

Sorozatcím:        A múlt születése

Méret:  28 cm x 23 cm

ISBN:    963-207-582-X

Megjegyzés:       A könyvet fekete-fehér és színes fotók illusztrálják.

FÜLSZÖVEG

"Akik napjainkban felkeresik Egyiptomot, s Kairóból Luxorba repülőgépen teszik meg az utat, lenyűgöző látványban van részük, abban a tájban gyönyörködhetnek, amely a több ezer évvel ezelőtt élt egyiptomiak életét alapvetően meghatározta. A girbegurba medrében torkolata felé kanyargó Nílus ma is az ország fő ütőere, akárcsak régen...

Kairóból az utazók rendszerint ellátogatnak Gizába, Szakkarába és Memphiszbe, ahol az Óbirodalom idején először virágzott fel a fáraók kultúrája. Felső-Egyiptomban Luxort, ezt a modern várost választva kiindulópontként, az utasok esetleg több napot is szentelnek a folyó kelet és nyugati partjának, ahol egykor az ókori főváros, Théba terült el. Bizonyára körüljárják a karnaki templomként ismertté vált hatalmas épületegyüttest, valamint a kisebb, összefogottabb luxori templomot, a nyugati partot elébük tárulnak a halotti templomok, a királyok, királynék és előkelők sírjai, valamint a királyi nekropoliszon dolgozó munkások lakóhelyéül szolgáló falu maradványai. A templomok ma elhagyottak, csak a madarak, a turisták és a régészek látogatják őket. Oszlopok és faragott kövek hevernek szerteszét, a papok rituális varázsigéinek visszhangja régen elhalt. A kopár völgyekben üresen állnak a sírok, a rablók réges-rég kifosztották őket... De még így sem lehet megindultság nélkül szemlélni ezeket a nagy templomokat, a sírfestmények ragyogó színeit, a falakat díszítő, királyokat és isteneket ábrázoló képeket...

Az ősi szokás, amely előírta, hogy az elhunyttal együtt eltemessék a túlvilági élethez szükséges tárgyait, valamint a száraz éghajlat tette lehetővé, hogy Egyiptom anyagi múltjából több maradjon fenn, mint a legtöbb ókori civilizációból, s e civilizáció jobb megismerését elősegítette az egyiptológusok számos nemzedékének türelmes és fáradságos munkája is" - írja könyvének bevezetőjében A. Rosalie David, a manchesteri egyetem kiváló egyiptológusa.

Az olvasó először Egyiptom négyezer éves történelmével ismerkedhet meg: a homályba vesző kezdetek után fényes fellendülés következik az Óbirodalom korában, ezt követően hanyatlás az újjáéledés váltakozik, mígnem a nemzetközi nagyhatalommá váló ország tekintélye és gazdagsága az Újbirodalom korában eléri tetőpontját. Miután a szerző áttekintést nyújt az Egyiptomot felkereső egykori utazók, antik történetírók és felfedezők beszámolóiról, részletesen bemutatja azokat az eseményeket, régészeti ásatásokat, amelyek lázba hozták a világot: többek között a Rosette-i kő megtalálását, a hieroglif írás megfejtését, Tutanhamon sírjának feltárását.

TARTALOM

Bevezetés           5

Időrendi táblázat            6

Az ókori Egyiptom         

Történet képekben: Az egyiptomi piramisok      35

Felfedezők és utazók      43

Az egyiptológia úttörői  49

Történet képekben: Tutanhamon sírja  57

Művészet és vallás          65

Történet képekben: Az egyiptomi templomok   94

A király és a köznép        102

Történet képekben: Tell-el-Amarna       123

Építkezés és földművelés            133

További olvasmányok   145

Kislexikon          144

Név- és tárgymutató      166

%

Az afrikai királyságok  /Peter Garlake/

Kiadó:   Helikon Kiadó 1988

Kötés típusa:     Vászon

Oldalszám:         157 oldal

Sorozatcím:        A múlt születése

Méret:  28 cm x 23 cm

ISBN:    963-207-887-X

Megjegyzés:       Színes és fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Fekete-Afrika múltjának megismeréséhez ez ideig kevés olyan felfedezés járult hozzá, „mint amilyenek beragyogják más kontinensek régészetének történetét. A felfedezők nem botlottak eltűnt városok romjaiba a trópusi erdőben, s kevés régészre mosolygott rá a jószerencse, hogy feltárhatta ismeretlen népek kincseit. A Szahara sivatagjától délre több mint kétezer évvel ezelőttig nem volt egyetlen állandó település sem. Az afrikai királyságok csak körülbelül az utóbbi ezer év folyamán alakultak ki. Ez a rövid időtartam magyarázza azt is, hogy miért oly élő és valóságos napjainkban a kulturális folyamatosság a jelenkori afrikai társadalmak és a korábbi királyságok között. A királyi udvarokban állandóan számon tartott dinasztikus genealógiák a múlt emlékezetét táplálják. A mítoszokban újra és újra elmondják, a rítusokban, táncokban, az ünnepeken megelenevítik az ősök hősi cselekedeteit. A történeti események, a háborúk, a hódítások és népvándorlások beleivódtak az emberek emlékezetébe, és még intézményesült testületek is szakosodtak arra a feladatra, hogy elsajátítsák és az egymást követő nemzedékeknek átadják ezt a tudást…”
A tudományos érdeklődést a fekete földrész tanulmányozása iránt csupán a 19. századi európai felfedezők keltették fel; ők halmoztak fel elsőként valóban hiteles ismereteket. Peter Garlake azonban lehetőségei szerint szinte mindent számba vesz átfogó, történelmi ismeretanyagban gazdag, olvasmányos könyvében: helyi, afrikai források, görög, arab, portugál utazók feljegyzései, jeles Afrika-kutatók – köztük Frobenius – ásatásai és a modern technikai eszközökkel végzett régészeti feltárások eredményei alapján ismerteti a földrész múltját. A kutatások története mellett pedig összefoglalja mindazt, amit a mai napig tudunk az i. e. 6000 körül élt első fazekasokkal és földművesekkel kezdődő, a vaskoron átvezető és az i. sz. 1500 táján kialakult, szilárdabb királyságokig terjedő időszakról.
A gazdagon illusztrált kötetben az önálló fejezeteket alkotó képes történetek többek között a núbiai királyok által i. e. 67-ben alapított főváros, Meroé monumentális építészeti emlékeit, Nagy Zimbabvét, a leglátványosabb afrikai régészeti lelőhely romjait, valamint Ife és Benin szobrászatát mutatják be.

TARTALOM

Bevezetés           5

Időrendi táblázat            6

Afrika arculata  7

Afrika első felfedezői      27

Történet képekben: Meroé és Akszum   43

Falvak és földművesek  49

Történet képekben: A hagyományos építkezés  67

A Délvidék bányái és udvarai    73

Történet képekben: Zimbabwe romjai   93

A kelet-afrikai partvidék városai              99

Történet képekben: Ife és Benin szobrászata      118

Nyugat-afrikai királyságok          125

További olvasmányok   145

Kislexikon          147

Név- és tárgymutató      155


Fizetési opciók

Banki előre utalás

Szállítási opciók

Szállítás innen: Magyarország
Személyes átvételBudapest XIII.
Postázás1630 HUF
Külföldi szállítás
Az eladó ezt a terméket nem szállítja külföldre.


Mások ezeket keresték még