Termékek
Összes kategóriában
részletes keresés

​Kosáry Domokos: Magyarország története képekben 1977.​ 1500.-Ft


1.500 HUF 4.91 USD

Termék információk
Feltöltés ideje: 2020. szeptember 15.
Termékkód: 3165464
Megtekintések: 12
Megfigyelők: 0
Ajánlatok: 0 ajánlat
Eladó adatai
 

sharky1 (409)   
Heves megye

Hitelesített felhasználó

Válaszadás: 88%-ban, 59 perc alatt
Pozitív értékelések: 99.36%
Utolsó belépés: Tegnap, 22:06
Regisztráció: 2018. június 18.

Kosáry Domokos: Magyarország története képekben 1977.

SZERZŐ
Kosáry Domokos
Szabad György
Siklós András
SZERKESZTŐ
Szűcs Jenő
Pamlényi Ervin
Sólyom Gáborné

Kiadó:Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye:Budapest
Kiadás éve:1977
Kötés típusa:Vászon
Oldalszám:749 oldal
Nyelv:Magyar 
Méret:29 cm x 21 cm
ISBN:963-280-543-7
Megjegyzés:Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

TARTALOM

Prológus
11
A honfoglalástól az államalapításig (IX-X. sz.)
14
A honfoglalás előtt
18
A honfoglalás
20
Lovas harcok az új hazában
22
Gazdagok és szegények a X. században
24
A kalandozások
26
A régi rend válsága
28
A feudalizmus kialakulása. Az Árpád-kor (1001-1031)
30
Az államalapítás
36
István király
38
Az egyházszervezés
40
Császárság és pogányság a fiatal magyar állam ellen
42
A korai feudális állam megszilárdulása
44
A nép
46
Az uralkodó osztály
48
A királyi hatalom 1200 körül
50
Irodalom, történetírás
52
Román kori művészet
54
A tatárjárástól az interregnumig
58
A kialakult feudalizmus. Az Anjouktól Mátyásig (1301-1458)
60
Károly Róbert
64
I. Lajos
66
Ipar, kereskedelem, polgárság a XIV. században
68
Lovagi élet az Anjouk korában
70
A hadakozás új és régi formái
72
Anjou kori művészet
74
Zsigmond kora
76
A török veszedelem kezdetei
78
Hunyadi János és Vitéz János
80
Hunyadi és a török
82
Az állami centralizáció kísérlete és bukása. Mátyástól Mohácsig (1458-1526)
84
Az ifjú Mátyás király
90
A kormányzat
92
Mátyás és a török
94
A hadakozás
96
Diplomácia és hódítások
98
Rendek és osztályok a XV. sz. közepén
100
Mezőgazdaság a késő középkorban
102
A parasztság élete
104
Ipar, kereskedelem
106
Polgárság, városok
108
A bölcsőtől a koporsóig
112
Főurak, nemesek
114
Az udvar
116
A budai királyi palota
118
Humanizmus és reneszánsz
120
Művészet a gótika és a reneszánsz határán
122
Mátyás halála
124
A Jagelló-kor főszereplői
126
A parasztháború és a megtorlás
128
A déli végeken
130
Mohács
132
A független magyar állam felbomlása (1526-1604)
134
A török hadak bevonultak Magyarországra
142
Két királyt választ az ország
144
Török hadjáratok Bécs ellen
146
A török elfoglalja Budát
148
A királyi Magyarország: a Habsburg centralizáció kezdetei
150
Az erdélyi fejedelemség kialakulása
152
Az 1552. évi török hadjárat
154
"Egri vitézekről sok jót mondjatok"
156
Szigetvár veszedelme
158
A nemesek világa
160
Jobbágyok, polgárok, kézművesek
162
"Vitézek, mi lehet Ez széles föld felett Szebb dolog a végeknél?"
164
Életsorsok a török alatt
166
A mezővárosok
168
A török berendezkedik Magyarországon
170
Törökök élete
172
A reformáció
174
Tudósok, írók, prédikátorok
176
Balassi Bálint
178
A késői reneszánsz
180
A 15 éves háború
182
Újra támad a török
184
Magyarország, Erdély, Moldva, Havasalföld szövetsége a török ellen.
186
Elhúzódó harcok, meddő győzelmek
188
Harcok a Habsburgok és a török ellen (1604-1686)
190
A Bocskai-felkelés előzményei
196
A Bocskai-felkelés
198
Hajdúszabadság
200
Megegyezés a magyar rendek és a Habsburg császár között
202
Erdély Báthori Gábor fejedelem alatt
204
Bethlen Gábor, a nagy fejedelem (1613-1629)
206
Bethlen harcai a Habsburgok ellen
208
I. Rákóczi György fejedelemsége
210
Erdély bukása
212
Mezőgazdaság
214
Bányák, bányavárosok
216
Bányászat-kohászat
218
Bányaművelés
220
Kézművesség-céhek
222
A nép
224
Hajdúk, katonák
226
Városok és polgárok
228
Főurak, megyei nemesek
230
A mindennapi élet
232
Ellenreformáció
234
A protestáns vallás
236
A korai barokk
238
Tudományok
240
Irodalom
242
Zrínyi Miklós, a költő
244
Az 1663-1664-es hadjárat
246
A szentgotthárdi csata és a vasvári béke
248
Két pogány közt
250
A Habsburg-abszolutizmus és a bujdosók támadása
252
Thököly
252
Budavár visszafoglalása
256
A török kiűzése Magyarországról
258
Küzdelmek az új Magyarországért (1686-1790)
260
A Habsburg-uralom Magyarországon a török kiűzése után
276
Akik zászlót bontottak a szabadságért
278
Harcoló kurucok
280
Rákóczi állama
282
Vitézek és árulók
284
A Habsburg-abszolutizmus rendszerében
286
Az osztrák örökösödési háború
288
A hétéves háború
290
Földművelés és parasztsors a XVIII. században
292
A jobbágy-földesúri viszony szabályozása és ellentmondásai
294
Kézműipar és áruforgalom
296
Manufaktúrák és a gépesítés hazai úttörői
298
Polgárság és városfejlődés
300
Nemesi világ
302
Világi és egyházi építkezések
304
A tudomány térhódítása
306
A közműveltség terjedése
308
A felvilágosult abszolutizmus
310
A török háború és a II. József kísérletének bukása
312
A feudalizmus válsága és a reformmozgalom kibontakozása (1790-1848)
314
A nemesi-nemzeti mozgalom 1790-1791-ben
324
Konzervatívok és forradalmárok
326
A francia parasztháborúk
328
Parasztok stilizált képei a XIX. század elejéről
330
A parasztság árupiaci kapcsolatai
332
A jobbágyrendszer válsága
334
Vám- és pénzügy politika, kereskedelem
336
A közlekedési viszonyok
338
Céhrendszer, iparfejlődés
340
Polgárok és munkások
342
A nemesi életforma változatai
344
A nemzeti kultúra megújhodása
346
A tudományok fejlődése
348
A nemesi reformmozgalom kialakulása
350
A konzervatív ellentámadás
352
Sajtóküzdelem az 1840-es években
354
Ellenzéki szervezkedés az 1840-es években
356
Forradalom és szabadságharc 1848 / 49-ben
358
A márciusi forradalom
368
A konzervatív erők meghátrálása
370
A forradalmi vívmányok
372
Az új államhatalmi szervek
374
Felkészülés az önvédelmi háborúra
376
Az önvédelmi háború kezdete
378
Ausztria forradalmi és ellenforradalmi erői
380
Nemzetiségek a tragikus konfliktusban
382
A tavaszi győzelmek
384
A továbblépés kísérletei
386
A végküzdelem
388
Az abszolutizmus kora (1849-1867)
390
A megtorlás
402
Elnyomás és ellenállás
404
Az emigráció
406
Nemesség és arisztokrácia
408
A jobbágyfelszabadítás újraszabályozása és az agrárfejlődés
410
A tőkés fejlődés útján
412
Polgárok és nagypolgárok
414
A kialakuló munkásosztály
416
Népművelés és közegészségügy
418
Tudományos élet, nemzeti kultúra
420
Ausztria katonai veresége Itáliában és következményei
422
Az abszolutizmus válságának kibontakozása
424
Az 1861. évi országgyűlés
426
A nemzetiségi kérdés és a Dunai Szövetség terve
428
A kiegyezés előzményei
430
A kiegyezéstől a dualizmus válságáig (1867-1890)
432
Kiegyezés és koronázás
440
Az Andrássy-kormány és ellenzéke
442
A mezőgazdaság fejlődése
444
A parasztság életviszonyai
446
A közlekedési viszonyok és a folyamszabályozás
448
A kapitalista iparfejlődés
450
A szervezett munkásmozgalom kialakulása
452
Városképek, életképek
454
Az úri életforma
456
A tudomány és művészet világából
458
Pártfúzió és balkáni beavatkozás
460
Tisza Kálmán hatalmon és válságban
462
A századforduló (1890-1914)
464
Az első május 1.
474
A Magyar Szociáldemokrata Párt
475
A szocialista eszmék térhódítása a falvakban
476
Az egyházpolitikai küzdelem
478
Kossuth Lajos temetése
479
Millennium
480
A millennium átmeneti csendje után...
482
Iparosodás
484
Technikai fejlődés
486
A tudomány és technika úttörői
490
Budapest világváros
492
A felső tízezer
494
Budapesti figurák (ahogy a grafikus látta)
496
A nagyváros nyomora
498
Zsellérház, cselédlakások
499
A Szabadelvű Párt bukása
500
Forradalom Oroszországban, forrongás Magyarországon
502
A koalíció behódolása
504
Erőszaka a nemzetiségi mozgalmak ellen
506
Kivándorlás
508
Irodalom
510
Társadalomtudomány
512
Zene
514
Festészet
516
A Szociáldemokrata Párt és ellenzéke
518
A munkásság és a parasztság szervezkedése a világháborút megelőző években
520
"Vérvörös csütörtök" 1912. május 23.
522
A világháború 1914-1918
524
Szarajevó 1914. június 28.
532
Így kezdődött
534
Szerbia
536
A keleti hadszíntér
538
Olaszország
540
Nélkülözés a hátországban
542
Leszerelik a harangokat
544
Alamizsnát a rokkantaknak. Pálmaágat a halottaknak
545
Az utolsó koronázás
546
1917. február
548
1917. október
550
"Kezünket nyújtjuk az orosz elvtársainknak"
552
A hadsereg bomlása
554
"Elérkezett a cselekvés órája - cselekedjünk mi is oroszul!"
555
Végkifejtés felé
556
Az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak
558
Győzött a forradalom, 1918. okt. 31.
572
A köztársaság kikiáltása
574
A belgrádi tárgyalások
576
Belső nehézségek
578
A kápolnai földosztás
580
Szervezkedik az ellenforradalom
581
A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása
582
Kísérlet a KMP felszámolására
584
Tanácsköztársaság
586
A kisajátítók kisajátítása
588
Szociális intézkedések
590
Közoktatás - tudomány
592
Irodalom
594
Művészet
596
Fegyveres intervenció a Tanácsköztársaság ellen - Toborzás a Vörös Hadseregbe
598
Toborzó plakátok
600
Internacionalisták
601
Az első szabad május 1.
602
A győzelmes északi hadjárat
604
Szamuely Moszkvában
606
Ellenforradalom
608
Az ellenséges túlerő megdönti a Tanácsköztársaságot
610
Az ellenforradalom negyedszázada
612
A fehérterror
620
A fővezérségtől a kormányzóságig
622
Paktumok, panamák
624
Új harcot hirdetve
626
Válság
628
1930. szeptember 1.
630
A statárium - és amire ürügyül szolgált
632
A fasizmus előretörése Gömbös idején
634
A mezőgazdaság
636
Az ipar fejlődése
638
Kiáltó ellentétek országa
640
Akiké az ország és a hatalom - és akik megvédték
642
Művelődési politika
644
A tudományok fejlődése
646
Az irodalom
648
"Szabad emberi sorsért..."
650
A képzőművészet
652
A háború felé
654
Harcban az új háború, a fasizmus ellen - itthon és Hispániában
656
A revízió lázában
658
A revízió ára
660
1941. - A hadüzenet
662
A háború bűnösei - a háború áldozatai
664
"A független, demokratikus Magyarországért!"
666
Voronyezs
668
A vég kezdete
670
Az elszabadult pokol
672
1944. október 15.
674
A nyilasok rémuralma
676
Az ellenállás vértanúi
678
Az út vége
680
A népi demokrácia útján
682
A szabadulás fényei
688
A demokratikus nemzeti újjászületés
690
Az élet megindulása Budapesten
692
A demokratikus vívmányok védelme és megszilárdítása (1945-46)
694
Újjáépítés és stabilizáció
696
A szocialista forradalom győzelméért
698
Ellentmondásos esztendők (1949-53)
700
A szektás és revizionista erők küzdelme (1953-56) - Az ellenforradalom
702
Az első évtized iparfejlődése
704
A második ötéves terv ipari létesítményei
706
A mezőgazdaság átalakulása
708
A szocialista mezőgazdaság
710
A közlekedés újjáépítési és fejlődése
712
A komptól az Erzsébet-hídig
714
Bányászatunk fejlődése
716
A szociálpolitika eredményei
718
Közösségi társadalom felé
720
A kulturális forradalom kibontakozása
722
Művelődő nép
724
A tudományos kutatás
726
Irodalom, művészet
728
A szocialista hatalom megszilárdítása
730
Helyünk a világban
732
A közelmúlt történetéből
734
Képek forrásjegyzéke
737


Fizetési opciók

Banki előre utalás
Készpénz

Szállítási opciók

Szállítás innen: Magyarország
Személyes átvételEger
Foxpost - házhozszállítás1499 HUF
Foxpost - csomagautomata999 HUF


Mások ezeket keresték még