Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek ( továbbiakban ÁFF) a Galeria Savaria LLC (113 Cherry St #94313, Seattle, WA 98104, USA, továbbiakban: “Galéria Savaria" vagy “Üzemeltető" vagy "Szolgáltató") által üzemeltetett https://galeriasavaria.hu és annak partneroldalain elérhető (a továbbiakban oldal, szolgáltatás) szolgáltatások igénybe vevője (továbbiakban Ön, Felhasználó) általi használati feltételeket tartalmazza.

A regisztrációval, valamint a Szolgáltatás használatával/vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal Ön a Galeria Savaria LLC-vel köt szerződést. Az Üzemeltető fenntartja a jogot jelen Megállapodás egyoldalú módosítására, amelyről a Felhasználót az Oldalon vagy a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött értesítőben rövid felhívás formájában tájékoztatja. A Szolgáltatás módosítást követő használata a módosítás elfogadását jelenti.

1. Hatályosság

1.1. Jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön elismeri, hogy ezen Megállapodás, az irányelvek, valamint az Adatkezelési Nyilatkozat bármely Galéria Savariához köthető honlap, szolgáltatás használatakor kötelező érvényű. A Galéria Savaria irányelvei ide kattintva érhetők el.

1.2. Az Oldalon elérhető néhány további szolgáltatás vagy eszköz további feltételeket és irányelveket ír elő, ezek az adott oldal, szolgáltatás vagy eszköz használata során olvashatók.

2. Galéria Savaria, mint internetes piactér

2.1. A Galéria Savaria által üzemeltetett oldal internetes piactérként működik és a Felhasználó számára lehetővé teszi, hogy terméket értékesítsen vagy vásároljon. Az internetes piactér működtetését az Ekrtv. rendelkezései szerint a Galéria Savaria közvetítő szolgáltatóként végzi, ebből kifolyólag az oldal nem vesz részt az eladó és vásárló közti tranzakció lebonyolításában. Ennek értelmében a Galéria Savariának nincs lehetősége arra, hogy ellenőrizze a meghirdetett termék valódiságát, minőségét, eredetiségét, állapotát és legalitását, továbbá a tranzakció lebonyolítását, továbbá ezekért semmiféle felelősséget nem vállal.

2.2. A Galéria Savaria nem avatkozik bele a felhasználók közötti esetleges vitákba, jogvitákba. Bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Galéria Savariát mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

2.3. A Galéria Savaria nem tudja garantálni a Felhasználó valódi identitását, korát, valamint nemzetiségét.

2.4. A Galéria Savaria nem felelős a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, így a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

2.5. A Felhasználó által feltöltött és elérhetővé tett tartalmat a Galéria Savaria jogosult, de nem köteles ellenőrizni, továbbá a feltöltött tartalommal kapcsolatban jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

2.6. Amennyiben a Felhasználó által feltöltött vagy elérhetővé tett tartalommal, tétellel kapcsolatban hatóság, bíróság vagy harmadik fél igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó magára vállalja az igény és eljárás révén felmerülő valamennyi költséget és kár megtérítését.

2.7. A Felhasználó elfogadja, hogy a Galéria Savaria oldalain elérhető partnerszolgáltatók által biztosított szolgáltatásokat saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe, és tudomásul veszi, hogy a Galéria Savaria nem vonható felelősségre ezen szolgáltatásokért, akkor sem, ha a szolgáltatások a Galéria Savaria márkanév alatt érhetőek el.

2.8. A Galéria Savaria nem garantál folyamatos, problémamentes hozzáférést az Oldalhoz, illetve annak egyes szolgáltatásaihoz. A Felhasználó elfogadja, hogy a Galéria Savaria bármikor szüneteltetheti vagy megszüntetheti az Oldal szolgáltatásait. Az Oldal működését számos külső tényező befolyásolhatja, ezért a Galéria Savariát nem terheli felelősség az Oldal meghibásodásából, szolgáltatásainak szüneteltetéséből eredő károkért.

2.9. A Galéria Savaria piacterén az adásvétel HUF-ban történik. Az árfolyam folyamatos változása miatt a Galéria Savaria nem tudja garantálni a más pénznemben megjelenített összegek pontosságát. A más pénznemben megjelenített összegek kizárólag tájékoztató jellegűek.

2.10. Az oldal bármely funkciójának használata harmadik fél által biztosított/készített alkalmazással tilos, csak a Galéria Savaria által biztosított felhasználási formák alkalmazhatók. Az ilyen felhasználói tevékenység részleges vagy akár végleges kitiltást vonhat maga után.

2.11. A díjköteles szolgáltatás igénybevételével elérhető tartalmak megosztása, illetve felhasználása nem engedélyezett.

2.12. A Galéria Savaria használatával a Felhasználó elfogadja, hogy az Oldalon eladottként megjelölt tárgyak hirdetésének egyes elemeit a Galéria Savaria anonimizált formában elérhetővé és kereshetővé teszi az Archív Katalógus nevű szolgáltatásának keretében.

Az Oldal kétlépcsős hozzáférést különböztet meg az Archív Katalógust illetően nem előfizető és előfizető szinten. Az előfizetéssel nem rendelkezők számára az Archív Katalógus a következő elemeket teszi elérhetővé a hirdetéssel kapcsolatban: hirdetés megnevezése, 1 db kis méretű fotó, hirdetés feltöltési ideje, termék eladási ideje. Az előfizetéssel - amely díjköteles szolgáltatás és a Galéria Savarián történő regisztrációt követően vehető igénybe - rendelkező Felhasználó számára elérhető hirdetési elemek: hirdetés megnevezése, a hirdetéshez elérhető nagyméretű fotók, hirdetés feltöltési ideje, termék eladási ideje, termék eladási ára, termék leírása.

A Felhasználó elfogadja és kifejezetten hozzájárul, hogy a Felhasználó által feltöltött képekre, tartalmakra és hirdetések esetleges szerzői jogi védelem alá eső részeire a Galéria Savaria ingyenes, területi és időbeli korlátozástól mentes felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog kiterjed a hirdetés adatainak gyűjtésére, megjelenítésére, nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételére. A Felhasználó elfogadja, hogy a Galéria Savaria – működésével összefüggésben - szabadon, bármilyen célra felhasználhatja ezeket a tartalmakat.

A Galéria Savaria meghatározathatja, hogy az Archív Katalógusban mely kategóriába tartozó hirdetéseket teszi elérhetővé, valamint saját döntése alapján egyes termékeket vagy termékcsoportokat mellőzhet az Archív Katalógusból. Felhasználó egyéni jelzés alapján – az ehhez fűződő konkrét jogi érdekének megjelölése mellett - kérheti a Galéria Savariától az általa feltöltött termék Archív Katalógusból való eltávolítását, melyet a Szolgáltató 30 napon belül abban az esetben teljesít, ha a Felhasználó által megjelölt jogi érdek valós és ezáltal érdeksérelem bekövetkezése valószínűsíthető.

2.13. Az Archív Katalógus szolgáltatásra való előfizetéssel a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatónak előfizetési díjat fizet a választott fizetési módon. Az előfizetése az igénybevétel során választott időtartamra szól. Az időtartam végén az előfizetés automatikusan megújul az előfizetett időszakkal megegyező időtartamra, melynek során az előfizetés díja automatikusan levonásra kerül a választott fizetési módról, kivéve, ha a szolgáltatás lemondásra kerül.

Amennyiben a Felhasználó fizetési módja nem képes fedezni az előfizetési díjat, a Galéria Savaria felfüggeszti az Archív Katalógushoz való hozzáférést.
Az előfizetés bármikor lemondható, azonban ezt az előfizetés megújítása előtt kell megtennie a Felhasználónak, hogy elkerülje a következő számlázási ciklus előfizetési díjának felszámítását. Az előfizetés lemondásával a szolgáltatás a már kifizetett számlázási időszak végéig elérhető marad a Felhasználó számára. A befizetett díjak nem visszatéríthetők, illetve nem nyújtunk jóváírást, visszatérítést vagy arányosított számlázást a lemondott előfizetésekre.

Fizetési mód aktualizálása: A fizetési módot a Felhasználó bármikor aktualizálhatja a felhasználói fiókjában a Pénzügyek menüpont alatt.

Fizetési mód és előfizetési időszak kikötése: A Szolgáltató jelenleg kizárólag bankkártyás fizetési móddal, illetve havi és éves előfizetési időtartammal biztosítja az Archív Katalógus igénybevételét.

3. Regisztráció, tagság

3.1. A Galéria Savaria által működtetett piactér és társoldalainak szolgáltatásai mindazok számára elérhetőek, akik regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek.

3.2. A Felhasználó köteles a pontos adatait megadni a regisztráció során, illetve a későbbiekben módosítani, amennyiben azok valamelyikében változás történik.

3.3. A Felhasználó elfogadja, hogy helytelen vagy hiányos adatokkal történő regisztrációja részleges vagy teljes korlátozásra, felfüggesztésre kerül.

3.4. A Galéria Savaria ellenőrizheti az adatok valódiságát, valamint egyes esetekben, biztonsági szempontból és azonosítás céljából további adatokat kérhet a Felhasználótól e-mailben, telefonon, faxon vagy postai úton. Az ellenőrzés időtartamára a Felhasználó korlátozásra kerülhet.

3.5. A korlátozott, felfüggesztett regisztrációval rendelkező Felhasználó számára a Galéria Savaria szolgáltatásai nem elérhetőek.

3.6. A Galéria Savaria saját belátása szerint bármely személy regisztrációját bármikor megtagadhatja, illetve bármely Felhasználó hozzáférését bármikor korlátozhatja az Oldal egyes vagy teljes szolgáltatásaira vonatkozóan, ha azt tapasztaljuk, hogy Oldalunk szabályzatát, illetve irányelveit a Felhasználó megsértette.

3.7. A felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Galéria Savaria Adatkezelési Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően tárolt adatok alapján további regisztrációk köthetők a felhasználói fiókjához vagy az általa használt rendszerhez, a felhasználói fiókjának korlátozása maga után vonhatja további regisztrációinak korlátozását is.

3.8. A Galéria Savaria regisztrációs szinteket alkalmaz a felhasználók biztonsága érdekében, amelyek meghatározzák, hogy a felhasználó az oldal milyen funkcióit érheti el.

3.9. A Galéria Savaria limitálhatja az egy felhasználóhoz köthető fiókok számát.

4. Díjak, számlázás, fizetés

4.1. Az Oldalon történő regisztráció díjmentes.

4.2. Az Oldal egyes szolgáltatásai díjkötelesek. Ezen szolgáltatásokról és azok díjairól a Díjtáblázat oldalon tájékozódhat. A Galéria Savaria jogosult a díjtételek módosítására, illetve a díjköteles szolgáltatások körének bővítésére, a díjtételek módosításáról 15 nappal a módosítás életbe lépése előtt értesíti a Felhasználót. Továbbá a Galéria Savariának jogában áll a díjak promóciós célokból (pl.: kedvezményes termékkiemelés) történő ideiglenes változtatására. Ezen módosítások az aktuális promóció Oldalon történő feltüntetésétől kezdve érvényesek. A Galéria Savaria bármikor jogosult az egyes szolgáltatások működésének módosítására.

4.3. A díjköteles szolgáltatásként igénybe vehető termékkiemelés díját a Galéria Savaria minden esetben felszámolja, az igénybe vétel pillanatában. A termékhez kapcsolódó igénybe vett díjköteles szolgáltatások díját a Felhasználó az eladás sikerességétől függetlenül minden esetben megfizeti, akkor is, ha a termék törlésre kerül, akár a Felhasználó, akár az Oldal által.

4.4. A Galéria Savaria 6%-os jutalékot számol fel minden termék sikeresen záródó eladása után, amelyet az eladó köteles megfizetni. A jutalékszámítás alapja minden esetben a rendszer által jelzett eladási ár, amely lehet:

- fix áras értékesítés esetén az eladó által megadott fix ár, illetve az ajánlatkezelő rendszeren keresztül elfogadott ajánlat összege
- aukciós termék esetén az eladó által meghatározott villámár vagy a legmagasabb, minimálárat meghaladó licit összege, amennyiben az eladó nem jelölt meg minimálárat, a legmagasabb érvényes licit összege a jutalékszámítás alapja

A Galéria Savaria a tranzakció sikerességének megállapítása során az eladó vagy a vásárló által leadott sikertelen értékelést veszi figyelembe. Az értékelések esetén nem a megjegyzésben foglaltak mérvadóak, hanem a rendszerben tárolt “sikeres" vagy “sikertelen" jelzés. A Felhasználó köteles visszajelzést, értékelést készíteni a tranzakcióról az erre a célra kialakított felhasználói felületen, erre 90 nap áll a rendelkezésére.

4.5. A Felhasználó elfogadja, hogy a termék eladását követő 21. napig van lehetősége jelezni a tranzakció sikertelenségét, ennek hiányában az utólagos visszajelzésétől függetlenül a Galéria Savaria sikeresnek minősíti a tranzakciót és felszámolja a termék eladása után járó jutalékot. Ezt követően a Felhasználó továbbra is minősítheti a tranzakciót akár sikertelenként is, amely viszont már nem befolyásolja a jutalék felszámítását.

4.6. A Galéria Savaria fenntartja magának a jogot, hogy a sikertelenként jelölt tranzakciók értékelését felülvizsgálja és azt indokolt esetben felülbírálja. Indokolt esetnek minősül többek között, ha a felhasználók visszajelzései ellentmondanak egymásnak, továbbá ha a visszajelzéshez csatolt megjegyzés szövegezése sikeres tranzakcióra utal. A felülbírálatot követően a Galéria Savaria felszámolja a jutalékot.

4.7. A díjköteles szolgáltatások, különös tekintettel a jutalék kijátszására utaló tevékenység a Felhasználó státuszának korlátozását, valamint a Felhasználó végleges kitiltását vonja maga után.

4.8. A Galéria Savaria rendszere nyilvántartást vezet a Felhasználó tranzakcióiról, valamint az igénybe vett díjköteles szolgáltatásairól. A Felhasználó ezt hiteles nyilvántartásnak ismeri el és a rögzített adatok helyességét illetően nem él kifogással.

4.9. A nyilvántartás tartalmazza a Felhasználóhoz köthető díjtételeket, ezekről a szolgáltatást nyújtó Galeria Savaria LLC díjbekérőt állít ki akkor, ha a nyilvántartásban szereplő összeg meghaladja az 1.000 HUF-ot vagy 5.00 USD-t. Az 1.000 HUF-nál vagy 5.00 USD-nál alacsonyabb összeg kiszámlázása első alkalommal vagy 90 napnál régebben igénybe vett szolgáltatás esetén történhet. Az üzemeltető egyes esetekben ezen összegtől eltérhet.  A felhasználó kizárólag a Galéria Savaria által biztosított és támogatott fizetési opciókkal rendezheti a díjbekérőt, amelyek felhasználói státusztól függően eltérhetnek. A Felhasználó a Súgóközpontban tájékozódhat ezekről a fizetési opciókról. A díjbekérő kiegyenlítését követően a Galeria Savaria LLC elektronikus számlát állít ki, amely pdf formátumban válik elérhetővé a felhasználói felületen.

4.10. A felhasználó hitelesített felhasználói státuszt szerez, ha 5.00 USD befizetését teljesíti a Galéria Savaria által biztosított igénylő felületen.

4.11. A Galéria Savaria több pénznemben biztosíthatja szolgáltatásait. A Galeria Savaria LLC által kiállított díjbekérőt a hitelesített felhasználó USD-ben, a nem hitelesített felhasználó HUF-ban egyenlítheti ki. Minden esetben a díjbekérő végösszegeként (amount due) feltüntetett összeg a tranzakció összege és pénzneme, amely a bank felé továbbításra kerül. Amennyiben a pénznem eltér a Felhasználó bankszámlájának pénznemétől, a Felhasználó bankja esetlegesen átváltási díjat számolhat fel a kiegyenlítés során. Továbbá, a díjbekérő pénznemtől eltérő pénznemben vezetett bankszámláról indított fizetés esetén (i) a szolgáltatás igénybevételének ideje, (ii) a díjbekérő kiállításának ideje, valamint (iii) a díjbekérő befizetésének ideje közötti folyamatos árfolyamváltozás miatt a Galéria Savaria nem garantálja, hogy az általa feltüntetett becsült összeg megegyezik a Felhasználó bankja által terhelt összeggel. A Felhasználó lemond az eltérések okozta követeléséről és kárigényéről és annak ellenére, hogy a Galéria Savaria folyamatosan frissíti az általa használt átváltási rátát, elismeri, hogy a Galéria Savariát semmilyen felelősség nem terheli az árfolyamváltozásból eredő eltérésekért. 

4.12. A Felhasználó 10 napon belül köteles megfizetni a díjbekérőn szereplő összeget. A teljesítés dátuma a Galéria Savaria bankszámláján történő jóváírás napja. A fizetési határidő egyben a teljesítés határideje is.

4.13 A hitelesített státusszal a felhasználó vállalja, hogy amennyiben a díjbekérő nem kerül kifizetésre a fizetési határidőig, annak az összegét az üzemeltető jogosult automatikusan levonni a felhasználó által megadott bankkártyáról a fizetési határidő napján, illetve későbbiekben mindaddig, amíg a díjbekérő kiegyenlítése meg nem történik.

4.14. A Felhasználó elfogadja, hogy a Galéria Savaria nem állít ki papíralapú számlát.

4.15. A díjbekérővel kapcsolatos módosítási igényeket a Felhasználó kizárólag a fizetési határidő előtt jelentheti. A Galéria Savaria fenntartja a jogot, hogy a módosítási igényeknek nem tesz eleget.

4.16. A Felhasználó elfogadja, hogy késedelmes vagy nem teljesített fizetés esetén a Galéria Savaria adminisztrációs, illetve kezelési többletköltséggel növelheti a tartozás összegét. Késedelmes fizetés esetén a Galéria Savaria korlátozza a Felhasználó Oldalhoz történő hozzáférését, felfüggeszti az általa közzétett tartalom megjelenítését és a termékei lejárt státuszba kerülnek. A Felhasználó a regisztrációjának korlátozását, illetve zárolását követően is köteles megfizetni a fennálló tartozását. A Galéria Savaria havonta fizetési felszólítást küld a felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikére (e-mail, telefonszám, cím), amelynek díja 300 HUF vagy hitelesített felhasználó esetén 1.5 USD. Az első fizetési felszólítás kiküldésére a díjbekérő kiállításától számított 45. napon kerül sor. A Felhasználó elfogadja, hogy nem fizetés esetén a Szolgáltató jogi úton érvényesíti a követelését.

4.17. Lejárt tartozás miatti korlátozás feloldása csak akkor történhet meg, ha a felhasználónak, beleértve a személyéhez köthető további felhasználóneveket, további fizetési kötelezettsége nincs a Galéria Savaria felé, független attól, hogy annak befizetési határideje lejárt vagy sem.

4.18. Késedelmes fizetés esetén, az eladói jogosultságok korlátozásának életbe lépését követően a Galéria Savaria a fennálló, fizetésre váró díjtételekről is kiállíthatja a díjbekérőt. Ebben az esetben valamennyi díjbekérő együttes rendezésével szüntethetők meg a korlátozások.

4.19. A Galéria Savaria egyenlegfeltöltési lehetőséget is biztosít az eladó termékkel rendelkező felhasználók számára. A Galéria Savaria, a felhasználó pozitív egyenlege esetén az egyenlegből vonja le a felszámolt díjtételek árát. Amennyiben a felszámolt tétel meghaladja az egyenlegen szereplő összeget, a Galéria Savaria díjbekérőt állít ki a fennmaradt összegről. Az egyenleg kizárólag a támogatott fizetési opciók igénybevételével tölthető fel. A felhasználó elfogadja, hogy banki utalás nem használható az egyenleg feltöltésére.

4.20. A Galéria Savaria a befizetett, fel nem használt egyenlegből nem térít vissza pénzt, kivéve, ha a felhasználó regisztrációja visszavonhatatlanul megszűnik és nincs tartozása sem a megszűnt, sem további regisztrációval. A Galéria Savaria abban az esetben teljesít visszautalást, ha a kezelési költségként levont 300 Ft után fennmaradó összeg eléri a legalább 500 Ft összeget, és amelynek befizetési ideje 90 napnál nem régebbi. A visszafizetés kizárólag a ténylegesen befizetett díjtételre vonatkozhat, így az időszakos akciók, kampányok során biztosított bónusz nem képezi részét.

4.21. Szabálysértés, valamint a díjbekérő nem fizetése esetén a Galéria Savaria élhet a hitelesített felhasználói státusz törlésére vonatkozó jogával.

4.22. Késedelmes fizetés esetén a Galéria Savaria jogosult arra, hogy az eladó számára ideiglenesen vagy véglegesen csak előre feltöltött egyenleggel engedélyezze az eladói funkciók használatát.

4.23. Tartozás esetén a felhasználó által feltöltött termékek lejárt státuszba kerülnek, ahonnan azok díjköteles szolgáltatás igénybevételével listázhatók újra.

4.24. Amennyiben a Felhasználó postai csekken keresztül intézi a díjbekérő befizetését, abban az esetben 250 HUF összegben banki költséget számolunk fel. Ezen befizetési mód esetén - hiányos adatok miatt - nem tudjuk garantálni a befizető személyének azonosítását.

5. Eladás és tartalomfeltöltés

5.1. Az Oldalon az a Felhasználó jogosult az eladásra, aki elvégzi a biztonsági regisztrációt, valamint a fiókellenőrzési opciók egyikét, továbbá bankszámlaszámmal rendelkezik és megfelel a Galéria Savaria által támasztott feltételeknek.

5.2. A termék feltöltésével a Felhasználó garantálja, hogy a termék és az azzal kapcsolatban megjelenített tartalom minden szempontból megfelel a Galéria Savaria által támasztott követelményeknek, továbbá kijelenti, hogy jogában áll a termék értékesítésére, annak feltöltésével, illetve árusításával nem sért törvényt.

5.3. A termék feltöltésével az eladó kötelességet vállal, hogy a termék eladása esetén a terméket átadja, illetve eljuttatja a vásárlónak az általa megadott adatoknak és állapotnak megfelelően. Ha a vásárló nem a feltüntetett állapotban vagy nem a megvásárolt tételt kapta, az eladó köteles kártalanítani a vásárlót. Amennyiben a tétel szállítás során megsérül, a kötelezettség alól mentesül az eladó, ha a vásárló arra kérte, hogy mellőzze a tétel biztonságos kézbesítését segítő plusz szolgáltatások igénybevételét.

5.4. A Felhasználó a termék feltöltése során köteles feltüntetni a termék pontos, valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

5.5. A termék feltöltésével a Felhasználó elfogadja, hogy a termékkel kapcsolatos anyagokat a Galéria Savaria felhasználhatja bemutató, promóciós és ismeretterjesztő anyagokhoz.

5.6. A Galéria Savaria fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül elérhetetlenné tegye vagy törölje az Oldalra feltöltött tartalmakat, beleértve azokat a hirdetéseket, amelyek sértik az Oldal szabályait, illetve irányelveit.

5.7. Amennyiben a Felhasználó által feltöltött és elérhetővé tett tartalom, termék jogsértő, a Galéria Savaria a terméket eltávolítja, ha erre a jogosult féltől értesítést kap.

5.8. A megadott ár mindig a feltöltött fotókon szereplő termékekre vonatkozik. Amennyiben több termék szerepel a képeken, az árat az összes termékre vonatkozóan kell megadni, továbbá a Felhasználónak közzé kell tennie a leírásban, hogy a megadott ár a képeken szereplő valamennyi termék összára.

5.9. A Galéria Savaria online piacterének teljes felületén a Felhasználó nem tehet közzé olyan tartalmat, amely elérhetőséget, legyen az telefonszám, e-mail cím, weblap hivatkozás, postacím vagy egyéb olyan adat, amely kapcsolatfelvételre alkalmas információt hordoz. Tilos a kapcsolatfelvételre történő utalás. A termékhez nem mellékelhető olyan termékkép, amely nem a termékről készült, továbbá nem tehető közzé olyan kép, amely más honlap elérhetőségét, logóját vagy nevét tartalmazza, illetve amelyen vízjel vagy egyéb hozzáadott szöveg szerepel. A termékképet tilos figyelemfelkeltő szöveggel vagy egyéb megkülönböztető jelzéssel ellátni. Ezen feltételek megsértése esetén a termék eltávolításra kerül. Amennyiben ez többször megismétlődik, a Galéria Savaria jogosult a Felhasználó kitiltására.

5.10. A Felhasználó elfogadja, hogy az általa feltöltött termékre nem tesz vételi ajánlatot, saját aukciós termékre nem licitál sem megbízottja segítségével, sem saját vagy ismerőse Galéria Savaria piacterén lévő további felhasználónevét felhasználva.

5.11. A Felhasználó elfogadja, hogy a feltöltött termék eladási ára a Galéria Savaria rendszerében rögzített eladási ár, így eladást követően a vásárlótól ezt az összeget kérheti el a termék ellenértékeként. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem kérhet irreálisan magas szállítási költséget. A Galéria Savaria oldalain feltüntetett árak bruttó árak.

5.12. Amennyiben az eladó és a vásárló csere útján köt tranzakciót, csak a Galéria Savariára feltöltött termék számítható be cserealapként. Ebben az esetben a tranzakció úgy jöhet létre, hogy a felhasználók a Galéria Savarián megvásárolják egymástól a csere tárgyát képező termékeket.

5.13. A Galéria Savaria biztonsági okokból korlátozhatja a Felhasználó eladói jogosultságait, beleértve az eladási funkciókhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybe vételét, illetve dönthet úgy, hogy a felhasználó kizárólag előre feltöltött egyenleggel használhatja az Oldal szolgáltatásait. Ezen esetekben sem jogosult a Felhasználó semmiféle igény érvényesítésére a Galéria Savaria irányában.

5.14. Az eladó ugyanazon terméket csak egy alkalommal listázhat, a termék több kategóriában történő ismételt megjelenítése nem engedélyezett.

5.15. A Felhasználó nem használhat fel más felhasználók által készített termékképeket, leírásokat, kivéve ha erre engedélyt kap a jogosult féltől.

5.16. A Galéria Savaria piacterére feltöltött termékeket a felhasználó köteles folyamatosan kezelni és az érdeklődők által küldött üzenetekre, ajánlatokra lehetősége szerint válaszolni. Amennyiben a felhasználó eladó termékkel rendelkezik a piactéren és 60 napig nem jelentkezik be felhasználói fiókjába, a Galéria Savaria figyelmeztetés nélkül jogosult a feltöltött termékek törlésére.

5.17. A lejárt termékek a lejárat dátumától számított 30 napig érhetők el az eladó számára, ezt követően törlésre kerülnek.

5.18. Az Oldal lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó tartalmat töltsön fel a Művész adatbázisba. A Felhasználó elfogadja, hogy az általa feltöltött tartalom közzétételével nem sért törvényt. Az Oldal fenntartja a feltöltött tartalom előzetes figyelmeztetés nélkül történő törlésére és módosítására vonatkozó jogát.

5.19. Az online értékbecslés funkció használatával a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató által küldött értékbecslés kizárólag tájékoztató jellegű, a Szolgáltató nem vonható felelősségre az általa közzétett eredmény miatt.

5.20. A Galéria Savaria limitálhatja az online értékbecslési funkció használatát, illetve saját belátása szerint korlátozhatja vagy megvonhatja a Felhasználó funkcióhoz való hozzáférését. Az Oldal nem eladói státusszal rendelkezdő felhasználó számára egyszeri 5 értékbecslési kérelem beküldésére, eladói státusszal rendelkező felhasználó számára heti 5 értékbecslési kérelem beküldésére biztosít lehetőséget, amely heti 10 kérelemre növelhető termékfeltöltéssel. A limit módosításának jogát fenntartjuk. A beküldött értékbecslési kérelmek számításakor az Oldal figyelembe veszi a felhasználói fiókhoz köthető további fiókok által küldött értékbecslési kérelmek számát is.

5.21. Annak ellenére, hogy a Szolgáltató az online értékbecslés eredményét egy egyedileg generált url-ben teszi közzé, előfordulhat, hogy az értékbecslés során beküldött információkat, valamint az értékbecslés eredményét harmadik fél is megismerheti.

5.22. Videós tartalom feltöltésével és a funkció használatával a Felhasználó vállalja, hogy megismerte és elfogadja a YouTube Általános Szerződési Feltételeit.

6. Vásárlás

6.1. A Galéria Savarián érvényes ajánlatot tevő felhasználó a tranzakció zárásáig kötve marad az ajánlatához. Amennyiben a Felhasználó megvásárolja a terméket az eladó és vevő között szerződés jön létre. A szerződésnek megfelelően a vevő köteles az eladási árként feltüntetett összeget az eladónak megfizetni, valamint a terméket átvenni, illetve az eladó köteles ezen az áron a vevőnek értékesíteni és átadni. Amennyiben a vevő a terméket nem veszi át vagy a vételi árat nem fizeti meg vagy az eladó annak ellenére, hogy a vevő a vételi árat megfizette, a terméket nem adja át, a Galéria Savaria jogosult a Felhasználó korlátozására vagy teljes kizárására, ebben az esetben sem jogosult a Felhasználó semmiféle igény érvényesítésére a Galéria Savaria irányában.

6.2. A Galéria Savaria biztonsági okokból korlátozhatja a Felhasználó vásárlási jogosultságait, beleértve a vásárlási funkciókhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybe vételét, ebben az esetben sem jogosult a Felhasználó semmiféle igény érvényesítésére a Galéria Savaria irányában.

6.3. A felhasználó nem tehet ajánlatot egy már megvásárolt termékre. Amennyiben egy harmadik fél meghiúsít egy tranzakciót vagy erre kísérletet tesz, a felhasználó státusza végleges korlátozásra kerül.

6.4. Aukciós termék esetén licitet az eladó törölhet a licitáló kérésére. A Galéria Savaria fenntartja magának a jogot a licit, valamint az aukció törlésre. Ebben az esetben sem jogosultak a Felhasználók semmiféle igény érvényesítésére a Galéria Savaria irányában. A licit, valamint az aukció törlése csak indokolt esetben kérelmezhető. Az indokolatlan licit, valamint aukciótörlés a Felhasználók végleges korlátozását eredményezheti.

7. Adásvétel lebonyolítása

7.1. A Galéria Savaria online piacterén kötött tranzakciót követően a rendszer lehetővé teszi a Felhasználók számára a közvetlen kapcsolatfelvételt a Galéria Savaria rendszerén keresztül, így részletekbe menően megbeszélhetik a termék fizetésének és átadásának részleteit. A Felhasználó a partner egyéb elérhetőségét is megtalálhatja a felhasználói fiókjában. Ezen adatok valódiságáért a Galéria Savaria nem vállal felelősséget.

7. 2. A Felhasználó elfogadja, hogy a Galéria Savaria biztonsági okokból az üzenetrendszerén keresztül történő üzenetváltást preferálja a tranzakció lebonyolítása során. A Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy a partner további elérhetőségét nem jeleníti meg a Felhasználó számára vagy annak közlését tiltja, így a tranzakcióval kapcsolatos üzenetváltást a Galéria Savaria felületén kötelesek lebonyolítani.

7.3. Ha a vevő vagy az eladó biztonsági okokból ragaszkodik ahhoz, hogy a tranzakció lebonyolítását a Galéria Savaria felületén intézzék, a másik félnek kötelessége a Galéria felületén közölni a lebonyolításhoz szükséges adatokat, valamint további tudnivalókat és a partnert nem kényszerítheti más kapcsolatfelvételi fórum használatára.

7.4. Az adásvétel lebonyolításában a Galéria Savaria nem vesz részt és nem avatkozik bele, a tranzakció lebonyolítása a vevő és az eladó feladata.

7.5. A vevő és az eladó köteles 3 munkanapon belül felvenni egymással a kapcsolatot és 1 héten belül lebonyolítani az adásvételt. Az eladónak lehetősége van saját időtartamot meghatározni a tranzakció lebonyolítására. Ezt a vásárlónak figyelembe kell vennie. A tranzakció lebonyolítására szánt határidő módosítása azonban nem írja felül az értékelés leadására vonatkozó 21 napos határidőt. Amennyiben az eladó nem jelöl meg más határidőt, és a vásárló 1 héten belül nem teljesíti vásárlói kötelezettségét, az eladó a vevő hibájából meghiúsultnak tekintheti a tranzakciót és újra értékesítheti a terméket.

7.6. Az elállási jog érvényesítését az Európai Fogyasztói Központ ismertetője, illetve a 457/2014. (II. 26.) Korm. rendelet részletezi, ezen szabályok érvényesek a Galéria Savarián kötött adásvételekre.

8. Tranzakciók értékelése

8.1. A tranzakció lebonyolítását követően a vevőnek és az eladónak kötelessége értékelnie az adásvételt a Galéria Savaria online rendszerén belül a felhasználói fiókjában kialakított felületen. Az értékelés során a vevő és az eladó jelzi, hogy a tranzakció sikeres volt-e. Az értékelés lehet pozitív, semleges, illetve negatív. Sikertelen tranzakció esetén a sikertelenség okát szükséges megjelölni. A negatív értékelésre az értékelt fél válaszolhat, feltüntetve saját álláspontját. A Felhasználó köteles jól megfontolt, tárgyilagos, egyértelmű értékelést adni, annak tudatában, hogy az minden felhasználó számára olvasható lesz és nem módosítható. Ha az értékelés során a Felhasználó indokolatlanul mások jó hírét kockáztatja, becsmérlő kijelentéseket tesz, azért akár polgári jogi és akár büntetőjogi felelősséggel is ő tartozik. A Galéria Savaria semmilyen felelősséget nem vállal a mások által adott értékelések tartalmáért.

8.2. Amennyiben egy Felhasználó saját hibájából eredően kapott kedvezőtlen értékelést, továbbá a partnere eleget tett saját kötelezettségének, nem adhat viszont kedvezőtlen értékelést.

8.3. A Galéria Savaria fenntartja magának a jogot azon Felhasználó korlátozására vagy végleges kizárására, akinek a pozitív értékeléseinek aránya 80% alá csökken vagy első két értékelése negatív vagy sikertelen, illetve ha tranzakciói több alkalommal sikertelenül zárulnak.

8.4. A Felhasználó kizárólag a szóban forgó termékre, tranzakcióra vonatkozóan adhat értékelést. Továbbá a felhasználó nem vásárolhat vagy nem értékesíthet, tölthet fel terméket azzal a céllal, hogy értékelést gyűjtsön vagy adjon. Ezen értékeléseket a Galéria Savaria törli.

8.5. Az adásvétel lebonyolítása során a Galéria Savaria nincs jelen, így a leadott értékelések tartalmának hitelességét, valóságát sem tudja megítélni. Az értékelések módosítására, törlésére a Galéria Savaria nem kötelezhető.

8.6. Amennyiben az eladó részletfizetési lehetőséget biztosít a vásárlónak, és a megállapodásnak megfelelően az első részlet, foglaló kifizetésre kerül, abban az esetben csak sikeresként minősíthető az adásvétel.

9. Üzenetek

9.1. A Galéria Savaria lehetőséget biztosít arra, hogy üzenetrendszere segítségével a felhasználók üzenetet küldjenek egymásnak.

9.2. Az üzenetírás elsődleges célja, hogy a felhasználók megbeszéljék a termékkel, valamint annak megvásárlása esetén a szállítással, fizetéssel kapcsolatos információkat. Vásárlás előtt az üzenetben szigorúan tilos bárminemű elérhetőség vagy olyan információ megadása, amely lehetőséget teremt a Galéria Savaria online piacterén kívüli üzlet megkötésére. Vásárlást követően a tranzakciós beszélgetésben már engedélyezett a megvásárolt termék átadásához, illetve kifizetéséhez szükséges információk közlése.

9.3. A Galéria Savaria automatizált rendszerei ellenőrzik és elemzik az üzenetrendszeren keresztül küldött üzenetek tartalmát annak érdekében, hogy azonosítsuk a szabályzatunkba ütköző tevékenységeket vagy az azokra tett kísérleteket. Az ellenőrzések a manuális áttekintést is magukban foglalhatják.

9.4. Az üzeneteket a Galéria Savaria figyelmeztetés nélkül törölheti, vele szemben ez esetben sem érvényesíthető semmilyen jogcímen semmilyen igény.

10. Tiltott tartalom

10.1. A Galéria Savaria fenntartja a jogot bármely tranzakció, tartalom, illetve információ törlésére, amely a Galéria Savaria saját értelmezése szerint ellentmond a Szolgáltatás megfelelő használatával. A szabályszegés a Felhasználó korlátozását, illetve végleges kitiltását vonhatja maga után.

10.2. A Galéria Savaria online piactér felületén megjeleníthető tartalomra vonatkozó szabályok:
A Galéria Savaria felületére feltölthető tartalmat illetően tilos:

 • bárminemű elérhetőség vagy olyan információ megadása, amely lehetőséget teremt a Galéria Savarián kívüli üzlet megkötésére
 • jutalékkijátszásra buzdítani a Felhasználót vagy ráutaló magatartást tanúsítani, beleértve azt, hogy a Felhasználó olcsóbb termék megvásárlására vagy feltöltésére kérje a partnert, illetve ha a Galéria Savaria értelmezése szerint a Felhasználó azzal a céllal tölt fel terméket, hogy annak segítségével más felhasználó elérhetőségét szerezze meg
 • másokat sértő, obszcén szavakat használni
 • másokat rágalmazni, fenyegetni, sérteni
 • a Galéria Savaria és az Oldal jóhírnevéhez való jogát csorbítani
 • a Galéria Savaria és az Oldal szolgáltatásairól valótlant állítani
 • más honlap használatára buzdítani vagy párhuzamot vonni a Galéria Savaria és más honlap között
 • egy felhasználónak a Galéria Savaria adminisztrátoraként, munkatársaként feltüntetnie magát
 • a Galéria Savaria és egy felhasználó közti levelezést közzétenni


10.3. A Galéria Savarián tilos az olyan tartalom megjelenítése, amely az érvényes jogszabályokba ütközik vagy amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre ad okot, illetve amely nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktust eredményez, személyt vagy személyeket rágalmaz és személyiségi jogokat sért. Tilos az olyan információk közzététele, amely a Galéria Savaria vagy más cég nem nyilvános adataira irányul.

10.4. Galéria Savariára tilos az alábbi termékek feltöltése:

 • szolgáltatás hirdetésére szolgáló termék
 • olyan termék, amely a felhasználó által indított kedvezményre, leárazásra, további termékeinek megvásárlására hívja fel a figyelmet
 • lopott, egyéb bűncselekmény útján megszerzett termék
 • hamis termék
 • harmadik fél jogait sértő termék, beleértve a szerzői jovédelem alatt álló termékeket, illetve annak másolt példányát
 • engedélyköteles fegyver, lőszer, ezek alkotórészei, alkatrészei
 • pornográf tartalmú termék, szolgáltatás
 • kábítószer
 • hitelkártya, bankkártya
 • gyógyszer
 • emberi szerv, szövet vagy állati szerv, szövet
 • személyes adatokat, beleértve az e-mail címeket tartalmazó listát


Egyéb feltételek konkrét kategóriába tartozó termékek feltöltésére vonatkozóan:

Dohányáru és kellékei
Az eladó kijelenti, hogy a tételt kizárólag gyűjtemény részeként értékesíti, a hirdetéssel kapcsolatos bárminemű következményt vállalja.

Alkoholtartalmú italok

Az eladó kijelenti, hogy a tételt kizárólag gyűjtemény részeként értékesíti, a hirdetéssel kapcsolatos bárminemű következményt vállalja.

Fegyverek
Az eladó kijelenti, hogy a tétel hatástalanított és nem engedélyköteles, a hirdetéssel kapcsolatos bárminemű következményt vállalja.

Önkényuralmi jelképek
Az eladó kijelenti, hogy a tétel ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem eseményeiről szóló tájékoztatás céljából került feltöltésre és elhatárolódik minden olyan eszmétől, amelyeket ezen tétel képvisel.

Nemesfémek

Az eladó rendelkezik a nemesfémek értékesítéshez szükséges engedélyekkel.

Elefántcsontból készült tárgyak
Elefántcsontból készült tárgy meghirdetése tilos.

Teknőspáncél és belőle készült termékek
Ezen termékek meghirdetése tilos. A teknőspáncél színű, mintázatú, de mesterséges anyagból készített tárgyak korlátozás nélkül hirdethetők. Ebben az esetben az eladónak fel kell tüntetnie, hogy a tárgy nem valódi teknőspáncélból készült. Bővebben

A Felhasználó nem tölthet fel olyan terméket, amellyel kapcsolatban felmerülő díjköteles szolgáltatások, illetve jutalék megfizetése esetén a Galéria Savaria hatályos jogszabályt, rendeletet sértene.

11. Galéria Savaria, mint szellemi tulajdon

11.1. Az Oldal - beleértve annak képi, szöveges anyagát, designját, logóját, szolgáltatásainak nevét és egyéb grafikai elemeit, valamint forráskódját - a Galéria Savaria kizárólagos tulajdonát képezi. Az Oldalt, annak tartalmát, grafikai elemeit, forráskódját, szolgáltatásainak nevét tilos másolni vagy felhasználni.

11.2. Tilos a Galéria Savaria nevet részlegesen vagy teljesen e-mail címben vagy domain névben felhasználni.

12. Jogsértő tartalom jelzése, eltávolítása

12.1. Amennyiben Ön azt észleli, hogy a Galéria Savaria piacterén megjelenő információ sérti a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén fennálló jogát, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével jelezheti a Galéria Savaria felé a tétel eltávolítására vonatkozó kérelmét. Az értesítés mellett kérjük adja meg az eltávolítás kérelmének okát, mely termék eltávolítását kéri (pontos megnevezés, termékkóddal), illetve a következő elérhetőségi adatait: jogosult neve, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe. A nem megalapozott, sejtésekre alapuló kéréseket a Galéria Savaria figyelmen kívül hagyja.

13. Személyiségi jogok védelme

13.1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsődleges fontosságú számunkra. A Galéria Savaria nem adja ki és nem értékesíti a felhasználók adatait külső személyeknek vagy szervezeteknek, csak az adatkezelési nyilatkozatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

13.2. A Galéria Savaria azokat a Felhasználó által megadott személyes adatokat használja fel, amelyek szükségesek a Felhasználó azonosításához, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kaphasson a Galéria Savaria oldalán elérhető szolgáltatások fejlesztéséről, a kínálat bővüléséről, továbbá a szolgáltatások Galéria Savaria értelmezése szerint megfelelő használatát elősegítő értesítésekről.

13.3. A Felhasználóról nyilvántartott adatokat, valamint a Galéria Savaria adatbázisaiban fenntartott információkat a Galéria Savaria felhasználhatja felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor megváltoztathatja a megadott adatait. Adatmódosítás esetén a korábban megadott információk is tárolásra kerülnek.

13.4. A Galéria Savaria a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal.

14. Kapcsolattartás

14.1. A Galéria Savaria Ügyfélszolgálata kizárólag az Oldalon erre a célra kialakított felületen fogadja a felhasználók kérdéseit, észrevételeit. Ezekre belső rendszeren keresztül, írásban válaszol a Felhasználó által megadott e-mail címre küldve az üzenetet.

15. Jogorvoslat

15.1. Ha a felhasználó bármilyen panasszal élne a galeriasavaria.hu által alkalmazott Általános Felhasználási Feltételekkel szemben, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a Kapcsolat menüpontra kattintva. Amennyiben válaszunkkal nem elégedett, panaszával az illetékes hatósághoz fordulhat.

15.2. A galeriasavaria.hu internetes piactéren a magyar jog irányadó.

15.3. A Felhasználó elfogadja és ezáltal a felek kikötik a békés úton nem rendezhető jogviták esetére - az ügy tárgyától és a pertárgy értékétől függően - a Szombathelyi Járásbíróság illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét.