Vissza

Mi a tértivevény?

Ha szeretne megbizonyosodni arról, hogy a címzett biztosan átvette a küldeményt, kérjen tértivevényt. Ez az az eset, amikor a kézbesítő aláíratja velünk a visszaküldendő szelvényt (ez maga a tértivevény), hogy megtörtént a küldemény átvétele. A tértivevényes postai küldemény átvétele szabályhoz kötött. Csak a posta üzletszabályzatában tételesen felsorolt személyek jogosultak az átvételre. Tértivevényes küldemény nem kézbesíthető levélszekrénybe. A tértivevény szelvényt a feladó visszakapja, amely jogi szempontból is bizonyítja, hogy a küldemény feladása és kézbesítése is megtörtént. Ha a címzett a tértivevényes küldeményt nem veszi át, a kézbesítő értesítőt hagy a címzettnél, miszerint a küldeményt a postán átveheti, ezt követően 5 munkanapig őrzik a postán, majd ismét megkísérlik kézbesíteni a küldeményt. Ha ekkor sem sikerül, akkor a posta ismét értesítést hagy a címzettnél, és ismét 5 munkanapig őrzi a küldeményt a postán, majd ha ekkor sem keresi a címzett, akkor visszaküldi a feladónak a tértivevény szelvénnyel együtt, megjelölve a sikertelen kézbesítés okát.

Továbbra is szüksége van segítségre?

Írok az ügyfélszolgálatnak